Disclaimer

Welkom op de website van Dematic Egemin. Bekijk de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site voor u de website gebruikt. Als u materialen van deze website raadpleegt, gebruikt of downloadt, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden na te leven en er zich toe te verbinden.

Informatie over het auteursrecht

Copyright© EGEMIN International NV - Alle rechten voorbehouden.

Gebruik van informatie op de website

U mag documenten en grafische afbeeldingen opgenomen in deze documenten (de "Documenten") van de website downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken met inachtname van de volgende punten: (1) de documenten mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) de documenten mogen geenszins gewijzigd of aangepast worden; (3) tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag u van deze website geen informatie geheel of gedeeltelijk gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, overnemen, publiceren, in licentie geven, afficheren, versturen of verdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dematic Egemin.

Gebruik van software

Elk gebruik van de software van deze website en de bijbehorende documentatie is onderhevig aan de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst tussen u en Dematic Egemin. U moet de licentieovereenkomst lezen en instemmen met de voorwaarden voordat u de software installeert of gebruikt. Alle rechten, aanspraken en belangen die niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden.

Informatie over het handelsmerk

Egemin en Dematic Egemin zijn handelsmerken en andere Egemin-productnamen, dienstnamen, slogans of logo's waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Egemin International NV. Alle andere bedrijfs-, product- of dienstnamen waarnaar op deze website wordt verwezen, worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt en kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Respons

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Dematic Egemin, worden alle materialen, commentaar, respons of informatie verzonden naar Dematic Egemin via deze website of in verband met deze website beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Dematic Egemin. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar Dematic Egemin te versturen, stemt u ermee in dat Dematic Egemin over de hele wereld kosteloos alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerft van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze materialen, commentaar, respons of informatie. Het staat Dematic Egemin vrij deze materialen, commentaar, respons of informatie onbeperkt te gebruiken.

Links naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks naar websites bevatten die buiten de controle van Dematic Egemin vallen. Dematic Egemin is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Een link naar de webpagina's van derden betekent ook niet dat Dematic Egemin de inhoud of het gebruik ervan ondersteunt of er verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

Garanties en verklaringen van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten opgenomen in deze website kunnen verlopen zijn, er kunnen delen weggelaten zijn of er kunnen onjuistheden of andere fouten in voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een overeenkomst tussen u en Dematic Egemin, worden alle informatie, software, producten en diensten zonder enige garantie van enigerlei aard aangeboden "As Is". Dematic Egemin doet hierbij expliciet of impliciet afstand van alle garanties in verband met deze informatie, software, producten en diensten, met inbegrip van impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Dematic Egemin is geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade, gevolgschade of schade door winstderving, inkomstenverlies, gegevensverlies of gebruiksverlies, opgelopen door u of derden, ongeacht of deze het gevolg is van een contractuele handeling of onrechtmatige daad, veroorzaakt door uw bezoek aan deze website of enige andere gelinkte website of uw gebruik ervan. Dematic Egemin behoudt zich het recht voor om ten allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aan deze website of de producten of programma's beschreven in deze website aan te brengen en deze bij te werken.